...ett kulturarv från skogen...

OM PROJEKTET

Tjära Mor handlar om att bygga upp och bränna en tjärdal i Jeppo, Nykarleby. Arbetet utförs på traditionellt vis med talkokrafter och med Jeppo Byaråd r.f som initiativägare. Förberedelserna inleddes 2007 - höjdpunkten inträffar vecka 28, 2010 på Måtarsberget i Jeppo. Tiotals frivilliga bybor och personer från närregionen deltar i verkställigheten. Föreningslivet och staden Nykarleby är kraftigt involverade. Bekanta dig med tjärveckans program och tilläggsinformation!

PROJEKTHISTORIA

Det började med information...

I byn genljöd ett upprop - "Låt oss tillsammans åstadkomma den första tjärdalen i Nykarleby-nejden på mera än 100 år". Många svarade på ropet och mötte upp till informationstillfälle den 4 februari med Martin Häggman och 19 april 2007 med Per Sjöskog.

...sedan hantverk 2007...

På ansökan från Jeppo Byaråd r.f. lovade staden Nykarleby stå för behövligt trädbestånd för barkning. Vi fick tillstånd att utföra åtgärden vid Måtarsberget; lättillgängligt och bekvämt invid E19 och innanför befintligt elljusspår/spånbana.

Talkoinsatsen inleddes to 31 maj 2007 och fortsatte må 4 juni 2007. En försvarligt stor skara män, 15-22 st per gång, skötte om att träd av varierande ålder och grovlek barkades från marken och uppåt så högt var och en nådde. Endast en 10 cm bred barkrand mot norr lämnades intakt för att tillåta livsuppehållande näringsflöde till trädet. Ca 600 stammar blev gruppens saldo och föremål för kommande åtgärder.

... och 2008...

Dags att klättra högre upp med barkningen. Högre betyder att det blir svårare och tyngre. Jobbet kan skötas exempelvis med hjälp av stege eller från marken med långskaftad barkkniv. Vi fick låna sex dylika från Purmo; Nils Forss hade konstruerat en egen välfungerande variant. Resten handlade om muskelkraft, teknik, vighet och uthållighet. Men också om trevlig samvaro!

Tre kvällar fordrades för att få arbetet gjort; 29 maj, 2 juni och 4 juni. Deltagarantalet höll sig vid 10-12 st per kväll.

...och 2009...

Vår strävan var att barka ännu lite högre upp och att ta bort barkranden. Insatserna gjordes 3-4 juni av 8-10 personer. Naturen fick sedan ansvara för att producera den eftertraktade kådan. 

Den totala arbetsmängden hittills beräknas uppgå till ca 300 timmar.

Avverkningen planerades till november, vilket även förverkligades. Den 14.11 och 21.11, precis innan den snörika vintern inleddes, fälldes s.k. tjärbeståndet och stammarna koncentrerades invid markerade körstråk. Bröderna Nils och Lars-Erik Julin samlade sedan ihop virket med sin mobila skogsutrustning och forslade det till anvisad plats invid den blivande dalgropen.

...plus januari-mars 2010...

Följande åtgärd är klyvning av stockarna till törved. Med hjälp av Nils Forss' välfungerande hydrauliska konstruktion, en klyvningsmaskin på traktorns trepunktslyft, framskrider talkoarbetet i kyliga men trivsamma förhållanden. Fyra 6-mannagrupper ser till att få jobbet gjort och få veden staplad för torkning.

Parallellt med allt detta pågår programplanering och åtgärder för att åstadkomma en givande "tjärvecka" med start den 12.7.2010 på Måtarsberget. Den biten av projektet beskrivs på annan plats.

VÅRA WEBB-GÄSTER

Är du intresserad av gammalt hantverk, österbottniskt kulturarv, talkoarbete och att skapa gemenskap i byn så hittar du förhoppningsvis en inspirationskälla i dessa sidor. Det ger dig orsak att återkomma för att se vad som hänt sedan senaste besök. 

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

 PROJEKTLOGO

Dalvaktens Dagbok

Här får du tillgång till de löpande noteringar som dalvakterna plitat ner under sina timmar vid den rykande dalen.

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode