...ett kulturarv från skogen...

Nyheter

28.07.2014 12:59

Produkter i lager

Ännu finns både tjära, tjärvatten och dalkol att köpa. Tjäran 15 euro/liter, liten presentflaska 5 euro, kol 7 euro/säck (20 l). Ring Fjalar Fors 044 714 2070 eller Thomas Julin 050 326 1971.
11.02.2014 13:35

Tjära Mor

Vi minns dig tydligt ännu!
14.03.2013 12:25

Avslut

Webbsidan redigeras inte längre. Du är välkommen att ta del av innehållet så länge det är tillgängligt. Historien lever vidare. - Produkter finns i lager, se kontakt under föregående rubrik.
15.04.2012 17:02

Ännu i lager

Tjära, tjärvatten och kol finns ännu i lager. Ring: 06-7811 345, Fjalar Fors
05.11.2010 12:43

Tjära, tjärvatten och kol

De flytande produkterna finns nu på burk/kanister. Lagret finns hos Fjalar Fors. Den sista okt. har Tjära Mor tillgängligt: 352 l tjära (á 20 €) och 220 l tjärvatten (á 2 €). Det sistnämnda används utspätt i bastun att kasta bad med - 1 msk/2-3 l vatten ger badet en frisk doft.  Kol till en...
09.08.2010 21:47

Dalkaffe

Dalgubbarna samlas till kaffe med smörgås och tårta i Arcas söndagen den 15 augusti 2010. Vi försöker sammanfatta dalprojektet och besluta om när den slutgiltiga koltagningen skall ske.
30.07.2010 15:51

Förpackning och pris

En del av tjäran har tappats för försäljning. Den lilla souvenirflaskan (100 ml) kostar 5 euro och en 0,5 liters burk kostar 10 euro. Literpriset är 20 €.
23.07.2010 18:44

Mera bilder

Bildgalleriet har åter fyllts på. F.n. innehåller det hela 416 bilder. Tanken är att pressa in några till som visar att tjäran läggs på burk, lämplig för försäljning.
23.07.2010 18:41

910 liter

Tjära Mor var på gott humör och gav ifrån sig 910 liter.
19.07.2010 17:28

Dikt av Lars Huldén

Till invigningen av tjärdalen "Tjära Mor" har Lars Huldén skrivit dikten "Tjärans lov i Jeppo". Vi känner oss hedrade över denna gåva! - Du kan läsa dikten i startsidans vänstra spalt.
25.06.2010 17:24

Programbroschyr och plansch

Nu finns den fina programbroschyren med tilläggsinformation på svenska + ett utdrag med enbart veckoprogrammet. En variant på finska har producertats. Vi har också gjort en vacker plansch att sätta upp i nejden. Allt finns i dokumentarkivet, men du kan också klicka på rubriken för att komma åt dem.
17.06.2010 13:35

Sådd och Städtalko

Gräsfrön såddes på dalslänterna den 14 juni. En första städtalko vid dalplatsen utfördes den 15 juni.
20.05.2010 14:40

Flytscenen byggs

Bygget av flytscenen har startat 15 maj och fortsätter. En talkokväll gjordes 20 maj och nästa insats utförs lö. 22 maj kl.10.  ... och den 26 maj liksom 2 juni kvällstid.
14.05.2010 18:56

Fortsatt "dalatalko"

Lördagen 15 maj, kl. 10, fortsätter byggandet av dalgropen, konstruktionen av den flytande scenen vidtar och pontontunnorna tätas, m.m.  Ta med verktyg + kaffe och tilltugg!
14.05.2010 18:53

Nya bidrag

Projektet tackar för beviljade bidrag från Svenska Folkskolans Vänner (500 €) och staden Nykarleby (800 €)! 
04.05.2010 15:21

Dalgropen formas

Torsdag 6 maj, kl. 18, inleds utformningen av dalgropen. Arbetet utförs i första hand med grävmaskin. Spadar, hackor och andra verktyg jämte muskelkraft välkomnas även. 
20.04.2010 22:26

Barkningsgruppen möts 21 april

Den stora gruppen samlas till infomöte onsdagen den 21 april 2010, kl. 19:00, i Arcas.
04.04.2010 17:54

Kära mor - text och ton

Du hittar lyriken och melodin till den sång som Tjära Mor travesterar på via länken på startsidan.- Lyriken, enbart, finner du bakom första ordet då du klickar på rubriken för denna nyhet.
30.03.2010 15:04

Info i 1000-tal

Ungefär 2100 st informationsblad har delats ut i postlådor i Nykarleby-nejden. 
30.03.2010 14:58

Radio Vega

Tjära Mor har uppmärksammats med ett 20 min långt inslag i Radio Vega Österbotten. 
22.03.2010 11:43

Klyvningen

Klyvningsarbetet blev klart den 13 mars 2010. Bildbevis ses i galleriet.
19.03.2010 08:49

Inget bidrag

KulturÖsterbotten kunde tyvärr inte stöda Tjära Mor. 
14.03.2010 20:59

Programmet v. 28

NU HITTAR du ram-programmet för tjärveckan via länk. Se den vänstra spalten på *Startsidan* eller texten på sidan *Om projektet* och klicka på länken!
11.03.2010 14:32

Karta bifogad

I menyn hittar du en karta över Jeppo och Mårtensberget. 
05.03.2010 14:50

Bidrag beviljat

Svenska Kulturfonden har beviljat 2.000 € "för byggandet av tjärdalen Tjära Mor". Det tackar vi för!
26.02.2010 15:08

DIN TALANG BEHÖVS

Vi tar gärna emot utövare av sång, musik, recitation, scenkonst o.a. till programmet. Anmäl ditt intresse till någon i programgruppen! Klicka fram namnen via rubriken ovan!
26.02.2010 15:03

Organiserat

Många är intresserade av sommarens tjärvecka. Vi arbetar i fyra olika grupper, som du kan bekanta dig med under fliken "Talko-gänget". 
23.02.2010 13:02

Observera!

Vi publicerar nyheter och information på webbsidan så ofta som möjligt. En ständigt uppdaterad sida får dig att återkomma. Ev. används RSS-flöden för att leverera ny information eller nya artiklar direkt till läsarna.
23.02.2010 13:01

Webbsida lanserad

Initiativet Tjära Mor har fått sin egen hemsida. Här samlas information som kan vara både intressant och nyttig.

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

 PROJEKTLOGO

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode