...ett kulturarv från skogen...

Bidrag beviljat

05.03.2010 14:50

Svenska Kulturfonden har beviljat 2.000 € "för byggandet av tjärdalen Tjära Mor". Det tackar vi för!

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode