...ett kulturarv från skogen...

Dokument

PROJEKTPLAN.pdf (41,7 kB) : En tanke slår rot

Tjära Mor-ansökan slutversion.pdf (176 kB) : Tanken lever vidare

Tjär-info på Café.pdf (33,6 kB) : Febr. 07, närvaro - Martin Häggman info

Tjärdalsupprop.pdf (407,7 kB) : Utdelat i byns postlådor

Tjärdal-kurs.pdf (37,5 kB)  : Apr. 07, närvaro på skolan - Per Sjöskog info

Möte 1, maj 07.pdf (81,3 kB) : Initiativet tar form

Klyvningsgrupper B.pdf (39,5 kB) : Organisering av törvedsklyvning

Tjära Mor dubbel hand out -10.pdf (4,6 MB) Preliminärt program v 28, på svenska och finska

Tjärveckans program.pdf (121,1 kB) s.g.s. klart

Tjära Mor programframsida.pdf (4,2 MB)

Tjära Mor programinsida.pdf (5,1 MB)

Tjära Mor-programutdrag.pdf (569,9 kB) Utdrag från programbroschyren

Finska Tjära Mor.pdf (5,5 MB)  Programblad på finska

Tjära Mor plansch.pdf (6,2 MB)  ca A3


 

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

PROJEKTLOGO 

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode