...ett kulturarv från skogen...

Produkter i lager

28.07.2014 12:59

Ännu finns både tjära, tjärvatten och dalkol att köpa. Tjäran 15 euro/liter, liten presentflaska 5 euro, kol 7 euro/säck (20 l). Ring Fjalar Fors 044 714 2070 eller Thomas Julin 050 326 1971.

Kontakt

Jeppo Byaråd r.f. ---- FOnr: 2034775-7

fjalarfors@gmail.com

Sök på webbplatsen

© 2010 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode